V tomto článku nápovědy vám ukážu rychlou a snadnou metodu pro začátečníky, jak vytvořit úžasný 3D text pomocí GIMPu.

GIMP je bezplatný program pro úpravu fotografií a grafický design, který se nejvíce podobá Photoshopu.

Níže si můžete prohlédnout verzi videa nebo ji přeskočit a zobrazit verzi článku nápovědy – k dispozici ve více než 30 jazycích. Jdeme do toho!

Obsah

Krok 1: Nastavte nový dokument

Pro začátek vytvořím novou kompozici tak, že přejdu do Soubor>Nový (červená šipka na obrázku výše) nebo pomocí klávesové zkratky ctrl+n (cmd+n na MAC).

Dále otevřu kartu Palety tak, že přejdu do Windows>Dokovatelné dialogy>Palety (červená šipka na obrázku výše). Zde na záložce Palety (na obrázku výše zvýrazněna zeleně) si mohu pro vytvoření kompozice vybrat z několika vestavěných barevných schémat.

Líbila se mi paleta barev „Grayblue“ (modrá šipka na obrázku výše), takže dvojitým kliknutím na název palety otevřu kartu „Editor palety“.

Tato karta Editor palety (na obrázku výše označená zeleně) mi umožní snadný přístup ke všem barvám, které budu používat v průběhu kurzu.

Dále kliknu a přetáhnu tmavou barvu z Editoru palety na své pozadí (postupujte podle červené šipky na obrázku výše). Tím se změní barva mého pozadí.

Krok 2: Přidat text

Když už mám kompozici nastavenou, kliknu na nástroj Text v panelu nástrojů (zelená šipka na obrázku výše). Mohu upravit svá nastavení v možnostech nástroje – s fontem v tomto případě nastaveným na „Barlow Condensed Heavy Italic Condensed“ a velikostí písma nastavenou na „750 px“. Změnil jsem barvu písma kliknutím a přetažením jedné z barev palety do pole „Barva“.

Když jsem připraven, kliknu na kompozici pomocí textového nástroje a napíšu „GIMP“ velkými písmeny (červená šipka na obrázku výše). Tím se automaticky vytvoří textová vrstva v panelu Vrstvy (modrá šipka) a náš text se nyní zobrazí na kompozici.

Krok 3: Zarovnejte text

Dále kliknu na nástroj Zarovnání v mém panelu nástrojů (v první skupině nástrojů – kliknutím a podržením skupiny nástrojů zobrazíte nástroj pro zarovnání, který je ve výchozím nastavení pod nástrojem Přesun – červená šipka na obrázku výše).

Poté kliknu na text, který jsem právě vytvořil pomocí nástroje pro zarovnání. V možnostech nástroje pro můj nástroj zarovnání se ujistím, že „Relativní k“ je v rozevírací nabídce nastaveno na „Obrázek“ (modrá šipka) a kliknu na ikony „Zarovnat střed cíle“ a „Zarovnat uprostřed cíle“. (na obrázku výše zvýrazněno žlutě). Tím se vodorovně a svisle zarovná můj text na střed obrázku.

Krok 4: Duplikujte svůj text

Poté se ujistím, že jsem klikl na textovou vrstvu „GIMP“ v panelu Vrstvy (modrá šipka na obrázku výše) a kliknutím na ikonu duplikovat tuto vrstvu duplikuji (červená šipka). Kliknu na ikonu ještě jednou, abych ji znovu duplikoval. Nyní byste měli mít 3 textové vrstvy GIMPu (označené žlutě).

Aby věci vypadaly pěkně a uklizeně, přemístím duplicitní vrstvy pod původní vrstvu v pořadí vrstvení kliknutím a přetažením každého z nich myší (červená šipka).

Krok 5: Přidejte do svého textu dlouhý stín

Je čas začít přidávat 3D efekty do našeho textu! Pro začátek se ujistím, že je vybrána nejspodnější textová vrstva GIMPu (červená šipka). Poté přejdu na Filtry>Světlo a stín>Dlouhý stín (žlutá šipka).

Efekt na této vrstvě vytvoří efekt stínu pro můj 3D text. Takže chci, aby barva zde byla trochu tmavší. Abych toho dosáhl, kliknu a přetáhnu mírně tmavší modrou z mé karty Paleta do pole označeného „Barva“ (červené šipky na obrázku výše). Barva uvnitř krabice by se nyní měla aktualizovat na vaši novou barvu.

Všechna ostatní nastavení ponechám na výchozích hodnotách a kliknu na „OK“. (Všimněte si, že pokud upravíte úhel nebo délku, budete si chtít tyto hodnoty zapamatovat, protože je budete potřebovat pro další krok.) Nyní byste měli mít na spodní vrstvě textu tmavě modrý dlouhý stín.

Dále kliknu na textovou vrstvu „GIMP #1“ (červená šipka) a znovu aplikuji filtr Dlouhý stín. Mohu to udělat pomocí klávesové zkratky „ctrl+shift+f“ nebo jednoduše přejít na Filtry>Světlo a stín>Dlouhý stín (žlutá šipka).

Tip: ctrl+shift+f je klávesová zkratka pro „Znovu zobrazit“ poslední filtr v GIMPu. Jinými slovy, vyvolá dialog pro jakýkoli poslední filtr, který jste použili, aniž byste použili aktuální nastavení na aktivní vrstvu.

U tohoto dlouhého stínu změním v rozevírací nabídce „Style“ na „Fading: Fixed Length“ (žlutá šipka).

Poté změním barvu dlouhého stínu na světlejší modrou přetažením této barvy ze záložky Editor palety (červené šipky na obrázku výše). Kliknutím na OK aplikuji nastavení na moji vrstvu.

Krok 6: Přidejte zvýraznění do 3D textu

Nyní byste měli mít nějaký pěkně vypadající 3D text. Nicméně k tomu přidám jen jeden poslední efekt, aby to opravdu pomohlo vyniknout: zvýraznění.

Chcete-li přidat zvýraznění, dvakrát duplikujte horní textovou vrstvu kliknutím na ikonu „Duplikovat“ ve spodní části panelu Vrstvy (červená šipka). Na panelu Vrstvy nyní uvidíte dvě další textové vrstvy označené „GIMP #4“ a „GIMP #3“ (označené žlutě).

Klikněte na textovou vrstvu „GIMP #3“ (červená šipka) a přejděte na Vrstva>Zahodit textové informace (žlutá šipka). Usnadní nám to přebarvování textové vrstvy.

Zamkněte alfa kanál pro vrstvu GIMPu #3 kliknutím na malou ikonu v horní části panelu Vrstvy (červená šipka). Poté přetáhněte barvu zvýraznění na plátno (v mém případě jsem pro tuto barvu použil bílou, kterou jsem přetáhl ze vzorníku pozadí pod mým panelem nástrojů – modré šipky na obrázku výše).

Nyní s vybraným nástrojem pro přesun (klávesa m na klávesnici) posuňte horní textovou vrstvu GIMPu #4 mírně doprava a dolů kliknutím přímo na pixely této vrstvy a tažením myši (červená šipka). Pusťte myš. Vrcholem bude střípek bílé vyčnívající zpoza této vrstvy.

Dále alt+kliknutím na vrstvu GIMPu #4 (žlutá šipka) vytvoříte kolem tohoto textu výběr. Můžete také přejít na Vrstva> Průhlednost> Alfa k výběru (červená šipka), pokud pro vás nefunguje alt + kliknutí.

Klepnutím na vrstvu „GIMP #3“ ji aktivujte (červená šipka), poté klikněte na ikonu masky vrstvy ve spodní části panelu Vrstvy a přidejte do vrstvy masku vrstvy (zelená šipka).

V části „Inicializovat masku vrstvy na:“ vyberte „Výběr“ (modrá šipka na obrázku výše) a ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko „Invertovat“ (žlutá šipka). Klepnutím na Přidat přidejte masku vrstvy. Textová vrstva GIMPu #3 by nyní měla mít přiřazenou masku vrstvy ve tvaru textu.

Chcete-li zrušit výběr textu, stiskněte ctrl+shift+a. Poté klikněte na textovou vrstvu GIMPu #4 (červená šipka) a kliknutím na ikonu „Odstranit tuto vrstvu“ ve spodní části panelu Vrstvy (zelená šipka) ji odstraňte.

Krytí vrstvy Zvýraznění (GIMP #3) můžete upravit pomocí posuvníku Krytí v horní části panelu Vrstvy (zelená šipka). Ujistěte se, že jste při nastavování tohoto posuvníku klikli na skutečnou vrstvu (červená šipka) a ne na masku vrstvy. Jednoduše snižte hodnotu pod 100 pro jemnější zvýraznění.

Krok 7: Vycentrujte svůj konečný návrh

Chcete-li vycentrovat konečný návrh, začněte skrytím vrstvy pozadí kliknutím na ikonu „Zobrazit/skrýt“ na panelu Vrstvy (červená šipka). Dále přejděte na Vrstva>Nová z viditelného (zelená šipka).

Odkryjte vrstvu pozadí (červená šipka). Dále klikněte na vrstvu „Viditelná“, kterou jste vytvořili (zelená šipka) a přejděte na Vrstva>Oříznout na obsah (žlutá šipka). Tím se oříznou všechny přebytečné průhledné pixely obklopující váš návrh, čímž se velikost vrstvy zmenší na velikost vašeho návrhu.

Nakonec uchopte nástroj Zarovnání z panelu nástrojů (klávesová zkratka Q na klávesnici – červená šipka na obrázku výše) a klikněte na viditelnou vrstvu (modrá šipka). S nástrojem nastaveným na zarovnání „Vzhledem k: obrázku“ klikněte na „Zarovnat na střed nebo cíl“ a „Zarovnat střed cíle“ (žlutě vyznačeno), aby se návrh zarovnal na střed. Skryjte všechny vrstvy mezi vrstvami Viditelné a Pozadí (klikněte na ikonu zobrazit/skrýt vedle každé z nich – zvýrazněna zeleně).

To je vše – nyní máte úžasně vypadající 3D text! To je pro tento tutoriál GIMP vše. Pokud se vám to líbilo, nezapomeňte se podívat na moje další Články nápovědy GIMP, Výukové programy GIMP, nebo získejte přístup k dalšímu obsahu tím, že se stanete Prémiový člen DMD!

Pin It na Pinterest